parallax background

Φιλοσοφία


Το σχολείο μας λειτουργεί συνδυάζοντας την παραδοσιακή διδασκαλία της ξένης γλώσσας με βιωματικές προσεγγίσεις και τις νέες τάσεις της τεχνολογίας. Το μάθημα γίνεται στην τάξη με βιβλίο, τετράδιο και μολύβι, αλλά και με διαδραστικό πίνακα, Online επικοινωνία, εφαρμογές επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας. Το μάθημα γίνεται όμως και μέσα από δραστηριότητες σε εξωτερικό χώρο, χορεύοντας και τραγουδώντας, μιλώντας και ζωγραφίζοντας τα έθιμα των διαφόρων λαών, εξηγώντας την επιστήμη και την φύση.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στα μαθήματα για εξετάσεις εισαγωγής σε πανεπιστήμια του εξωτερικού με συμβουλευτική για τις αιτήσεις και μεταφράσεις των απαραίτητων εγγράφων, μαθήματα TESOL και IELTS, εταιρικά προγράμματα για επαγγελματίες (business) και μαθήματα ορολογίας, ομαδικά ή one-to-one. Παρέχονται επίσης γενικές γλωσσικές υπηρεσίες ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Μπορούμε λοιπόν να πούμε πως καλύπτουμε ένα ευρύ και ολοκληρωμένο φάσμα γλωσσικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, ξεκινώντας από διδασκαλία σε πολύ μικρά παιδιά (4 ετών) και καταλήγοντας στους συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους ενός εφήβου ή ενήλικα.

- Γιατί είμαστε καταρτισμένοι επαγγελματίες, πτυχιούχοι καθηγητές και λειτουργούμε με υπευθυνότητα, συνέπεια και εχεμύθεια.
- Γιατί αντιμετωπίζουμε την επένδυση στις γλωσσικές σας δεξιότητες με σεβασμό.
- Γιατί απευθυνόμαστε στις προσωπικές σας ανάγκες με ευελιξία και άνεση.
- Γιατί θέλουμε να πετύχετε τους επικοινωνιακούς σας στόχους.
- Γιατί είμαστε δημιουργικοί, περίεργοι και θέλουμε συνεχώς να εξελίσσουμε την επιστήμη μας.
- Γιατί επενδύουμε στη διδασκαλία και την εκμάθηση ξένων γλωσσών.
- Γιατί μας συναρπάζει η επιστήμη της μετάφρασης.
- Γιατί θέλουμε να συμβάλουμε στην εκπαίδευση, την αριστεία, την επαγγελματική και κοινωνική εξέλιξη των μαθητών μας.
- Γιατί αγαπάμε αυτό που κάνουμε, επιμορφωνόμαστε συνεχώς, εξελισσόμαστε, διασκεδάζουμε!
Σας περιμένουμε να το αγαπήσουμε μαζί!
parallax background

Ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων


Στο κέντρο ξένων γλωσσών L.two γνωρίζουμε πολύ καλά πως η εκμάθηση της ξένης γλώσσας αποτελεί μια σοβαρή και ανταποδοτική επένδυση, όχι μόνο σε μαθησιακό, αλλά και σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.
Επιθυμία μας είναι οι μαθητές μας να αποκτούν μια ολιστική προσέγγιση στη μάθηση και να λειτουργούν με ευχαρίστηση και περιέργεια για το κάθε τι καινούριο. Η διδασκαλία μας είναι προσωποποιημένη και απευθύνεται στις ανάγκες του κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, μέσα στην ομάδα στην οποία λειτουργεί. Επενδύουμε λοιπόν προσωπικά στον κάθε μαθητή, αλλά και στην δυναμική της ομάδας.

Μέσα από εκπαιδευτικές διαδικασίες που τονώνουν την ομαδικότητα, ενισχύεται η αλληλεπίδραση και εξασφαλίζονται οι δυνατότητες αυτενέργειας των μαθητών μας. Έτσι, παράλληλα με την προώθηση της βιωματικότητας στη μάθηση και την εξάσκηση της κριτικής σκέψης, των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και της διαχείρισης χρόνου, αναπτύσσονται αυτόματα αξίες όπως η δημοκρατικότητα, η ενσυναίσθηση, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, η προσήλωση στο στόχο, η αυτοεκτίμηση, η αυτοπεποίθηση, η δημιουργία στενών σχέσεων. Η ομαδοκεντρική διδασκαλία, την οποία έχουμε υιοθετήσει, θέτει στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας το μαθητή, ο οποίος καλείται να συμμετάσχει δημιουργικά στη διαδικασία ανάπτυξής του. Έτσι οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στη βιωματική διαδικασία, γίνονται χαρισματικά επικοινωνιακοί αλλά και αποκτούν την ικανότητα εναρμόνισης ατομικών και ομαδικών αναγκών.

Αυτό που θέλουμε είναι η μάθηση να γίνεται ευχαρίστηση και να αφήνουμε πίσω τις μαθησιακές δυσκολίες και τα προσωπικά εμπόδια με επιμονή και αποφασιστικότητα. Δεν περιοριζόμαστε λοιπόν στη στείρα εκμάθηση της γλώσσας, αλλά δίνουμε βάση και στην εξέλιξη δεξιοτήτων όπως η επίλυση προβλημάτων, η διαχείριση άγχους, η συνέπεια, η ειλικρινής επικοινωνία. Κατανοούμε πως η γλώσσα αποτελεί ένα κοινωνικό φαινόμενο και κατακτάται μέσα σε ομάδες που οφείλουν να είναι λειτουργικές! Και σε αυτή τη βάση λειτουργούμε με σκοπό να επιτυγχάνουμε τους επικοινωνιακούς στόχους των μαθητών μας!

Έχετε κάποια ερώτηση;

Μετάβαση στο περιεχόμενο