Πιστοποιητικά


Στο L.two δουλεύουμε όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά στις γλώσσες εργασίες μας: Αγγλικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ρωσικά και Ελληνικά για ξένους, για παιδιά, εφήβους και ενήλικες.

Τα παιδιά και οι έφηβοι έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποιημένων φορέων, έτσι ώστε να εξοικειωθούν με τη διαδικασία των εξετάσεων και να βιώσουν την έννοια της στοχοθεσίας και της προσπάθειας, αλλά και την ικανοποίηση της επιτυχίας χωρίς άγχος.

Τα πιστοποιητικά επιπέδου Β1, Β2, Γ1, Γ2 διδάσκονται στοχευμένα, με έμφαση σε όλες τις δεξιότητες, σε τμήμα, ώστε η δυναμική της ομάδας να παρακινεί και η διαχείριση άγχους να είναι αμεσότερη και πιο αποτελεσματική. Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη βάση στις προσωπικές αδυναμίες κάθε μαθητή, με σκοπό να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά, αλλά και στα δυνατά σημεία τους, για να έχουν επίγνωση των δυνατοτήτων τους. Ο στόχος δεν είναι μόνο η απόκτηση του πιστοποιητικού αλλά και η εξέλιξη δεξιοτήτων, όπως η αφοσίωση στο στόχο, η υπομονή και επιμονή, η συνέργεια αλλά και η βελτιστοποίηση των δυνατών χαρακτηριστικών των μαθητών. Μαθαίνουμε πως οι αδυναμίες μας δεν είναι τροχοπέδη αλλά κίνητρο για να προσπαθήσουμε περισσότερο και να εξελιχθούμε. Η διαχείριση άγχους και η δυνατότητα εργασίας υπό πίεση αποτελούν βασικά στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε αυτά τα επίπεδα και ο μαθητής νιώθει ικανοποίηση με την επικοινωνιακή ανάταση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την παράλληλη απόκτηση του πιστοποιητικού.

Τα πιστοποιητικά ενηλίκων που διδάσκουμε καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, από αυτά που είναι απαραίτητα για τη μοριοδότηση σε εξετάσεις ΑΣΕΠ, έως τις πιστοποιήσεις σε τομείς ορολογίας (με εξετάσεις στο χώρο μας) και εξειδικευμένης επαγγελματικής αποκατάστασης (TESOL, OET, LNAT κ.α.), αλλά και για σπουδές στο εξωτερικό (IELTS, GRE, IMAT, SAT κ.α.). Έμφαση δίνεται στο χρόνο που μπορεί να αφιερώσει ο καθένας ανάλογα με τις ανάγκες και τις υποχρεώσεις του, και πλέον η διδασκαλία βασίζεται περισσότερο στην κάλυψη κενών, τη διαχείριση άγχους και τη διαμόρφωση των δεξιοτήτων που θα οδηγήσουν επιτυχώς στην απόκτηση του επιθυμητού πιστοποιητικού.

Ρωτήστε μας για το πιστοποιητικό που επιθυμείτε, ανάλογα με τις ανάγκες σας.
Μετάβαση στο περιεχόμενο