Πιστοποιητικά


Στο L.two δουλεύουμε όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά στις γλώσσες εργασίες μας, Αγγλικά, Ισπανικά και Ρωσικά, ανάλογα με τις προσωπικές σας ανάγκες.

Τα τμήματα seniors έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποιημένων φορέων έτσι ώστε οι μικροί μαθητές να εξοικειωθούν με τη διαδικασία των εξετάσεων και να βιώσουν την έννοια της στοχοθεσίας και της προσπάθειας αλλά και την ικανοποίηση της επιτυχίας χωρίς άγχος.

Τα πιστοποιητικά επιπέδου Β1, Β2, Γ1, Γ2 διδάσκονται στοχευμένα, με έμφαση σε όλες τις δεξιότητες, σε τμήμα, ώστε η δυναμική της ομάδας να παρακινεί και η διαχείριση άγχους να είμαι αμεσότερη και πιο αποτελεσματική. Παράλληλα δίνεται ιδιαίτερη βάση στις προσωπικές αδυναμίες κάθε μαθητή, ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά, αλλά και στα δυνατά σημεία τους, για να έχουν επίγνωση των δυνατοτήτων τους. Ο στόχος δεν είναι μόνο η απόκτηση του πιστοποιητικού αλλά και η εξέλιξη δεξιοτήτων, όπως η αφοσίωση στο στόχο, η υπομονή και επιμονή, η προσπάθεια χωρίς απογοητεύσεις, η συνέργεια και η αναγνώριση αλλά και βελτιστοποίηση των δυνατών χαρακτηριστικών των μαθητών. Μαθαίνουμε πως οι αδυναμίες μας δεν είναι τροχοπέδη αλλά κίνητρο για να προσπαθήσουμε περισσότερο και να εξελιχθούμε. Η διαχείριση άγχους και η δυνατότητα εργασίας υπό πίεση αποτελούν βασικά στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε αυτά τα επίπεδα και ο έφηβος νιώθει ικανοποίηση με την επικοινωνιακή ανάταση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως αναφέρθηκαν, και την παράλληλη απόκτηση του πιστοποιητικού.

Τα πιστοποιητικά ενηλίκων καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από αυτά που χρειάζονται για τη μοριοδότησή τους από τον ΑΣΕΠ, τις πανελλαδικές εξετάσεις, σπουδές στο εξωτερικό, ορολογία και εξειδικευμένη επαγγελματική αποκατάσταση. Έμφαση δίνεται στο χρόνο που μπορεί να αφιερώσει ο κάθε ενήλικας ανάλογα με τις ανάγκες και τις υποχρεώσεις του και πλέον η διδασκαλία βασίζεται περισσότερο στην κάλυψη κενών, τη διαχείριση άγχους και τη διαμόρφωση των δεξιοτήτων που θα οδηγήσουν επιτυχώς και γρήγορα στην απόκτηση του επιθυμητού πιστοποιητικού.

Ρωτήστε μας για το πιστοποιητικό που επιθυμείτε σε Αγγλικά, Ισπανικά ή Ρωσικά, ανάλογα με τις ανάγκες σας.
Μετάβαση στο περιεχόμενο