Υλικό Διδασκαλίας

Βιβλίο
Βρισκόμαστε σε συνεχή αναζήτηση για το αρτιότερο, αποδοτικότερο και πιο σύγχρονο υλικό διδασκαλίας. Τα βιβλία που δουλεύουμε στην τάξη είναι επικοινωνιακά και εμπλουτισμένα με ποικίλες δραστηριότητες ώστε να προωθούν την αυτόνομη μάθηση και την αλληλεπίδραση. Οι κανόνες αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία ο μαθητής θα κάνει ορθή χρήση της γλώσσας επικοινωνιακά, και όχι στείρα γνώση. Διαθέτουμε επίσης πλούσια δανειστική βιβλιοθήκη, την οποία οι μαθητές μας χρησιμοποιούν είτε για εργασίες, είτε απλά για την απόλαυση που τους προσφέρει η ανάγνωση ενός λογοτεχνικού βιβλίου!


Τεχνολογία
Χρησιμοποιούμε ευρέως την τεχνολογία στην εκπαίδευση με υλικό επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας, χρήση διαδραστικού πίνακα, εφαρμογών αλλά και διαδικτυακών πηγών, και την «παντρεύουμε» με την παραδοσιακή διδασκαλία που βασίζεται σε γραφή, ανάγνωση, ορθογραφία, χρήση βιβλίου, τετραδίου και μολυβιού. Έτσι ο εγκέφαλος του μαθητή εκπαιδεύεται παραγωγικά και δημιουργεί μνήμες, απαραίτητες για την εμπέδωση της γνώσης.


CLIL & Projects
Δίνουμε ιδιαίτερη βάση στην εκμάθηση της γλώσσας μέσω άλλων θεματικών ενοτήτων (π.χ. τέχνη, μουσική, κινηματογράφος), και αγαπάμε τα πρότζεκτ ως μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας γιατί προάγουν τη συνεργατικότητα, απενοχοποιούν τα λάθη, προωθούν την ανάλυση στρατηγικών για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων και την αβίαστη εκμάθηση της γλώσσας.


Πολιτισμός
Η κατανόηση του πολιτισμού μιας χώρας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάκτηση της γλώσσας της. Οι δράσεις πολιτισμού μας βασίζονται στα έθιμα που τη διέπουν. Χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες, tea parties, μουσική και ταινίες, λογοτεχνία είναι κάποιες από τις συμμετοχικές δραστηριότητες μας που εμπεριέχουν πολιτισμό.


Fun
Μαθαίνουμε διασκεδάζοντας! Οι δράσεις στη φύση, οι οποίες ενδυναμώνουν τους δεσμούς μας, οι διαγωνισμοί ορθογραφίας και δημιουργικής γραφής, που προάγουν την ευγενή μας άμιλλα, τα karaoke parties με διάσημους κριτές, που βοηθούν στη δημιουργική αντιμετώπιση του άγχους και δίνουν έμφαση στη λεπτομέρεια, είναι μερικές μόνο από τις ετήσιες δραστηριότητες με τις οποίες μαθαίνουμε διασκεδάζοντας!
Μετάβαση στο περιεχόμενο